– FN har slått fast at Norge bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede, og at det dreier seg om systematisk diskriminering. Når barn med funksjonsnedsettelser ikke får lov til å gå på nærskolen sin, fordi de har en kropp som er litt utenfor A4-rammen, så er det diskriminering. Når ungdommer ikke kan ta den utdannelsen de er kvalifisert for fordi de fysisk ikke kommer inn på campus, så er det diskriminering. Når man ikke får lov til å reise ut av kommunen sin, så er det diskriminering. Diskriminering er ikke en følelse, men det kjennes på kroppen! I forrige uke var det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge har forpliktet seg til å følge FNs funksjonshemmede-konvensjon, som slår fast at funksjonshemmede har de samme rettighetene som andre, og tydeliggjør hvordan rettighetene skal sikres i praksis. Dessverre ser vi at det å ha rett, ikke betyr at man får den retten innfridd. Norske politikere må erkjenne at en stor gruppe mennesker settes på sidelinjen i dagens samfunn. Deretter må de gjøre noe med det!

Alexander Petersen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom Sørvest. Innlegget stod på trykk i papirutgaven til Bergensavisen 09.12.2019.