NHFU Agder

NHFU Agder er regionlaget for deg som bor i Agder. Velkommen du også!

Hvis du bor i Agder og vil være med å jobbe for likestilling for funksjonshemmede kan du kontakte leder Marianne Knudsen eller Gyda Nullmeyer 🙂

Kontonummer: 15061792411 | Organisasjonsnummer: 921 580 851