NHFU Nord-Norge

NHFU Nord-Norge er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette er styret:

  • Mathias Halvorsen – leder
  • Regine Elvevold – nestleder
  • Marte Imingen – økonomiansvarlig
  • Bendik Laumann Vedal – styremedlem
  • Sofie Paulsen – styremedlem

Følg laget på Facebook for informasjon om hva som skjer!

Kontaktinfo

  • Mathias Halvorsen: cp-mathias@hotmail.com

Bankkontonummer: 4750 17 77990 | Organisasjonsnummer: 994 916 831.