NHFU Nord-Norge

NHFU Nord-Norge er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette er styret:

  • Regine Elvevold – Leder
  • Mathias Halvorsen – Nestleder
  • Marte Imingen – Økonomiansvarlig
  • Victor Lian – Vara
  • Anna Granheim Fjose – Vara

Følg laget på Facebook for informasjon om hva som skjer!

Kontaktinfo

  • Mathias Halvorsen: cp-mathias@hotmail.com

Bankkontonummer: 4750 17 77990 | Organisasjonsnummer: 994 916 831.