NHFU Oslofjord Vest

NHFU Oslofjord Vest arrangerer aktiviter for ungdom i fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark.

Hvis du bor i regionen og vil være med å jobbe for likestilling for funksjonshemmede kan du kontakte leder Marianne Knudsen eller Gyda Nullmeyer 🙂

Kontonummer: 15061792462 | Organisasjonsnummer: 920692001