NHFU Sørvest er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Rogaland og Hordaland. For informasjon om hva som skjer kan du følge laget på facebooksiden deres. NHFU Sørvest arrangerer blant annet Funkisdagen og storbyweekend.

Dette er styret:

  • Leder – Ida Nordvik
  • Nestleder – Sigrid Rønneberg
  • Økonomiansvarlig – Aili Kirste Strømeng Arntzen
  • Styremedlem – Bjarte Espe
  • Styremedlem – Andreas Aase Løseth
  • Styremedlem – Renate Sangolt
  • Styremedlem – Dina Sæle
  • Vara – Oliver Hovland

Kontaktinfo

Bankkontonummer:15060826649 | Organisasjonsnummer: 989 030 078