NHFU Trøndelag arrangerer aktiviteter for ungdom som bor i Trøndelag. Ulike teamer de blant annet er opptatt av er, BPA, kollektivtransporten i Trøndelag, utesteder, terapi-ridning, diskriminering, uvitenhet og tilgjengelighet.

Om du ikke allerede har sett den, anbefaler vi filmen «Ikke ta fra meg muligheten til å leve» laget av NHFU Trøndelag. Filmen handler om viktigheten av det å ha muligheten til å få Brukerstyrt Personlig assistanse for å kunne leve et fullverdig liv.  Du finner dem også på Facebook og Instagram.

Styret:

  • Leder: Mia Larsen Sveberg
  • Nestleder: Tuva Næss Lysholm
  • Styremedlem: Even Hodne Valaker
  • Styremedlem: Bendik Laumann Vedal

Kontaktinfo

  • Mia Larsen Sveberg: mia-lars@hotmail.com

Bankkontonummer:15060826657 | Organisasjonsnummer: 916 028 555