Medlemmer av Mino-prosjekt

«Ikke mitt når det er blendahvitt!» Vi i Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom er altfor dårlig representert når det gjelder personer med minoritetsbakgrunn. Dette er et tap både for oss, i den forstand at vi mister viktig kunnskap og erfaringer, men også for denne delen av befolkningen som ikke får tatt en del i påvirkningsarbeidet og samholdet organisasjonslivet innebærer. Med andre ord: Vi trenger deres kunnskap, erfaringer og kompetanse. Derfor jobber vi med dette i NHFU.

Våre inkluderingsambassadører er:

  • Amir Hashani
  • Finan Mehari
  • Lian Lek
  • Ljubomir Krogsberg
  • Salamatu Kamara
  • Saad Al-jaderi

Vi har laget en plakat med 10 bud for hvordan man kan bli en organisasjon for alle – pdf (Egner seg godt på oppslagstavler og toaletter)

I Norges Handikapforbund er Sadia Iqbal ansatt for å jobbe med dette. Kontaktinfo her.