Norges Handikapforbund Nord-Norge og Norges Handikapforbunds Ungdom Nord-Norge har laget to flotte og ikke minst viktige brosjyrer som handler om seksualitet. Brosjyrene er lagd med støtte fra Stiftelsen DAM.

Vi har laget en brosjyre som er rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser og en som er rettet mot helsepersonell. Vi håper dere liker brosjyrene og hjelper oss med å spre de til andre som kan ha nytte og glede av de 🙂

Kjønn, legning, funksjonsnivå (2020)

Seksualitetsbrosjyre for helsepersonell(2020)