Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for ungdom med funksjonsnedsettelser, og arbeider for et likestilt samfunn der alle har de samme mulighetene uavhengig av funksjonsnivå. Vi skal skape kunnskap og engasjement rundt arbeidet, både hos personar med funksjonsnedsettelser og i samfunnet ellers.

Samfunnsoppdraget

I NHFU legger vi vekt på kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme. Vi skal være en organisasjon som står på barrikadene når politiske avgjørelser blir tatt. Vi skal være samfunnsengasjerte, sette dagsorden og være synlige i den offentlige debatten. I tillegg skal vi være ein kunnskapsrik sparringspartner og støttespiller for andre som har makt eller som ønsker å påvirke i samfunnet. I arbeidet vårt skal menneskerettsperspektivet vere et berende element.

NHFU  ble stiftet i 1979 som ungdomsorganisasjonen til Norges Handikapforbund(NHF). Som organisasjoner flest har vi opplevd perioder med vekst og synlighet, og perioder med lite aktivitet. Etter en periode der NHFU lå under administrasjon fra NHF begynte en periode med vekst i 2015. I 2016 arrangert vi landsmøtet og vi fikk et demokratisk valgt sentralstryre. Siden da har vi fortsatt å vokse og vi er nå en organisasjon med åtte regionlag og omkring 900 medlemmer (mai 2020).

Organisasjonen er bygd opp på følgende måte:

  • Landsmøtet er NHFUs øverste myndighet og avholdes annen hvert år (partalls år).
  • Sentralstyret, som velges av landsmøtet og som er NHFUs øverste myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret er ansvarlig for NHFUs daglige drift.
  • Regionlagene, som skal planlegge og lede det interessepolitiske arbeidet for funksjonshemmede i regionen. De skal være bindeledd mellom medlemmene og sentralstyret.
  • Utvalgene som er oppnevnt av Landsmøtet og som er sammensatt av medlemmer og tillitsvalgte fra hele organisasjonen.