NHFU Nord-Norge er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Nordland, Troms og Finnmark.

Regine, Mathias og Anna sitter rundt et bord med en stor skjerm, der resten av styret er med digitalt.

Dette er styret:

  • Regine Elvevold – Leder
  • Mathias Halvorsen – Nestleder
  • Siv-Katrin Solstad – Økonomiansvarlig
  • Sebastian Smedaas – Styremedlem
  • Victor Lian – Styremedlem
  • Camilla Olsen – Styremedlem
  • Beate Hagen – Varamedlem

Følg laget på Facebook for informasjon om hva som skjer! [/col]

Kontaktinfo

  • Regine Elvevold: regineelvevold@hotmail.com
[/row]

Bankkontonummer: 4750 17 77990 | Organisasjonsnummer: 994 916 831.