NHFU Oslo

Hvis du bor i Oslo og vil være med å jobbe for likestilling for funksjonshemmede kan du kontakte vår organisasjonsrådgiver Sofie Jansen 🙂

Bankkontonummer: 1506.08.26665 | Organisasjonsnummer: 995 562 618.