NHFU Oslo

NHFU Oslo jobber interessepolitisk og arrangerer aktiviteter i Oslo, blant annet Oslo FunkFest.

Følg NHFU Oslo på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon om hva som skjer!

Dette er styret:

  • Fungerende leder: Nikita Amber Abbas
  • Leder: Johannes Loftsgård – sykemeldt
  • Økonomiansvarlig: Eva Henriksen
  • Styremedlem: Amir Hashani
  • Styremedlem: Ljubomir Krogsberg
  • Styremedlem: Maria Andersen
  • vara: Eva Marthea Reusch

Kontaktinfo

Bankkontonummer: 1506.08.26665 | Organisasjonsnummer: 995 562 618.