NHFU Oslo

NHFU Oslo jobber interessepolitisk og arrangerer aktiviteter i Oslo, blant annet Oslo FunkFest.

Følg NHFU Oslo på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon om hva som skjer!

Dette er styret:

  • Leder: Nikita Amber Abbas
  • Nestleder: Amir Hashani
  • Økonomiansvarlig: Johannes Loftsgård
  • Styremedlem: Henriette Felix
  • Styremedlem: Ljubomir Krogsberg
  • Styremedlem: Rina Wesenberg
  • vara: Eva Marthea Reusch
  • vara: Salamatu Kamara 

Kontaktinfo

Bankkontonummer: 1506.08.26665 | Organisasjonsnummer: 995 562 618.