NHFU Oslo

NHFU Oslo er regionlaget for deg som bor i Oslo. Velkommen du også!

Hvis du bor i Oslo og vil være med å jobbe for likestilling for funksjonshemmede kan du kontakte leder Marianne Knudsen eller Gyda Nullmeyer 🙂

Bankkontonummer: 1506.08.26665 | Organisasjonsnummer: 995 562 618.