Gyda Antonie M. Nullmeyer
Daglig leder
E-post: gyda.nullmeyer@nhf.no
Tlf: 906 47 959

Lena Gimse
Lena Gimse
Rådgiver for organisasjon og prosjekter (50 % fra regionskontoret i Trondheim)
E-post: lena.gimse@nhf.no
Tlf: 917 75 548

Marie Iversen Bjørn

Marie Iversen Bjørn    
(Medie)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
E-post: marie.bjorn@nhf.no
Tlf: 901 39 117