Vi i Norges Handikapforbunds Ungdom i samarbeid med Lindeveteranene har gjennomført et fotoprosjekt der vi har avbildet våre medlemmer i ulike situasjoner og med et sterkt budskap om inkludering og menneskerettigheter. Se gjerne på noen av de utvalgte bildene og sjekk ut våre SoMe-kanaler for resten. Les videre om hvorfor dette er viktig og hva Lindeveteranene egentlig er!

 

Her har du en lenke til Lindeprosjektet og Lindeveteranene.

Lindeveteranenes verktøykasse for utålmodige funkiser

Men hva er så egentlig alt dette her?

Noen av bildene illustrerer viktigheten av funkjsonsassistanse. En funksjonsassistent, også kalt funkass, hjelper med praktisk tilrettelegging slik at alle kan delta likeverdig i arbeidslivet. Funkjsonsassistanse er et viktig likestillingsverktøy som gir personer med behov for praktisk bistand lik mulighet og frihet til å kunne jobbe!

20 millioner ekstra til funksjonsassistanse

Universell utforming er et begrep vi ofte bruker i funkiskampen. Hva betyr det egentlig? I loven blir universell utforming forklart som;

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.» (§ 17 i lov om likestilling og forbud mot diskriminering)

Les mer her om hvorfor universell utforming er så viktig.

Resten av bildene kan du finne på vår FB side fra og med mandag 18. Desember. Vi vil takke Lindeveteranene, spesielt Sverre, og våre medlemmer som kunne være med i denne kampanjen.