Regionlaget skal planlegge og lede det interessepolitiske arbeidet for funksjonshemmede i regionen. De skal være bindeledd mellom medlemmene og sentralstyret.

Ta gjerne kontakt med ditt regionlag dersom du har lyst til å bli med på det som skjer der du bor.

Om du bor et sted der det ikke er et lag, og du har lyst til å starte opp, ta kontakt med Sofie Jansen.