Unge mennesker samlet rundt et bord smiler.
Foto: Peder Klingwal

Vi i Norges Handikapforbunds Ungdom har likepersoner som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. 

Våre likepersoner

Vi søker for tiden etter nye likepersoner! Er du interessert, eller vil du vite mer? Ta kontakt med oss på nhfu@nhf.no. Vi legger opp til å kurse nye likepersoner i løpet av våren 2023.

INFO

Vi har en Facebookside hvor du kan få mer informasjon og ta kontakt med oss.
Du kan også lese mer om likepersonsarbeid på NHF sine nettsider, her.
Hvis du ønsker å bli likeperson kan du ta kontakt med Sofie på sofie.jansen@nhf.no

Hva handler likepersonsarbeidet om?

Les de knallgode innleggene til Vigdis: