NHFU har fire utvalg som er oppnevnt av Landsmøtet for perioden 2022-2024. Utvalgene er region og geografisk uavhengig og det er sentralstyret som godkjenner utvalgenes medlemmer. Til hvert landsmøte må utvalgene levere en rapport på hva de har jobbet med i perioden.

Landsmøte kan avslutte utvalg eller opprette nye utvalg. Utvalgene representerer våre viktigste politiske og organisatoriske satsninger.