Seks ungdommer står/sitter og smiler mot kamera. Fire av ungdommene sitter i rullestol.

NHFU Vest er et regionlag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Vestland og Rogaland. For informasjon om hva som skjer kan du følge laget på facebooksiden deres.

Dette er styret:

  • Aili Kirste Strømeng Arntzen – Leder
  • Sigrid Rønneberg – Nestleder
  • Renate Sangolt – Økonomiansvarlig
  • Ida Nordvik – Styremedlem
  • Rikke Ullmann – Styremedlem
  • Danielle Emilie Olsen – Vara

Kontaktinfo

 

Bankkontonummer:15060826649 | Organisasjonsnummer: 989 030 078