Plakat med ordsky ulike ord i farger

I NHFU har vi et politisk utvalg som jobber bredt med våre politiske satsningsområdet. Satsningsområdene for perioden 2020-2022 er:

  • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
  • Utdanning
  • Arbeidsliv
  • Universell utforming
  • Samferdsel
  • Hjelpemidler
  • Hatytringer og hatkriminalitet
  • Menneskerettigheter

Hvis du ønsker å engasjere deg i vårt politiske utvalg kan du ta kontakt med Gyda på gyda.nullmeyer@nhf.no for mer informasjon.