Vi minner dere om at dere kan ta kontakt med valgkomiteen for å melde dere eller nominere andre til verv i sentralstyret for neste periode. De som allerede sitter i sentralstyret og som eventuelt ønsker gjenvalg må likevel ta kontakt med valgkomiteen!
Vi i NHFU og NHF Oslo inviterer medlemmer og alliansepartnere til enkel frokost og oppvarming før årets Stolthetsparade! Vi møtes i NHFs lokaler i Schweigaardsgate 12, og reiser samlet herfra og til paraden.
Meld deg på her, så vi får ordnet nok mat til alle!
Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!🇳🇴🥳
CRPD står for Convention on the Rights of People with Disabilities og er FNS konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering mot funksjonshemmede og sikre våre politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Kort fortalt skal den sikre at de av oss som er funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som andre. Norge ratifiserte …
onsdag den 20. april var NHFU på skolebesøk til klassen innsats for andre på Engebråten Ungdomsskole i Oslo. De hadde samlet inn en betydelig sum på 7700kr som de hadde valgt å gi til oss. Dette var en meget reflektert klasse, som stilte gode spørsmål og som var engasjerte. Kampen for vår likestilling trenger flere …