NHFU Midt arrangerer aktiviteter for ungdom som bor i Trøndelag, Møre- og Romsdal og nordre Innlandet. Ulike teamer de blant annet er opptatt av er, BPA, kollektivtransporten i Trøndelag, utesteder, terapi-ridning, diskriminering, uvitenhet og tilgjengelighet.

Om du ikke allerede har sett den, anbefaler vi filmen «Ikke ta fra meg muligheten til å leve» laget av NHFU Trøndelag. Filmen handler om viktigheten av det å ha muligheten til å få Brukerstyrt Personlig assistanse for å kunne leve et fullverdig liv.  Du finner dem også på Facebook og Instagram.

Styret:

  • Tuva Næss Lysholm – Leder
  • Daniella Rodriguez – Nestleder
  • Mia Larsen Sveberg – Styremedlem
  • Casper Rønning – Styremedlem
  • Bendik Laumann Vedal – Styremedlem
  • Even Hodne Valaker – Vara

Kontaktinfo

  • Tuva Næss Lysholm: tuva.lysholm@gmail.com

Bankkontonummer:15060826657 | Organisasjonsnummer: 916 028 555