Vi i NHFU og NHF Oslo inviterer medlemmer og alliansepartnere til enkel frokost og oppvarming før årets Stolthetsparade! Vi møtes i NHFs lokaler i Schweigaardsgate 12, og reiser samlet herfra og til paraden.
Meld deg på her, så vi får ordnet nok mat til alle!
Bildet viser Marianne Knudsen på en scene som ser holder en apell foran en folkemengde.
Marianne Knudsen, leder i NHFU, holder appell på Stolthetsparaden i 2019. Foto: Norges Handikapforbunds Oslo