Tegning regnbue og handicapsymboler

Yes we fuck!

Vi i NHFU er lei av at vi først og fremst blir identifisert som funksjonshemmede. Funksjonshemmingen er ikke vår identitet eller merkelapp. Derfor vedtok vi på landsmøtet 2016 å opprette et eget utvalg med fokus på Seksualitet, identitet og mangfold (SIMU). På landsmøtet i 2022 ble navnet på utvalget endret til mangfoldsutvalget (MU).

Målet til MU er påvise at vi er mye mer enn bare «de funksjonshemmede».

Vi er de lesbiske, de homofile, de transkjønnede, vi tilhører ulike etnisiteter og religioner.

Vi er menn, vi er kvinner, vi er late, vi er snille, vi er rocka, vi er like, vi er ulike.

Vi er variasjon, vi er ikke de samme, vi er like ulike som alle andre ungdomsgrupper.

SIMU vil drive arbeid mot samfunnet, media og enkelt menneskers fordommer. Men det viktigste arbeidet er arbeidet mot våre medlemmer. Vi ønsker å gjennomføre prosjekter og kurs med fokus på at alle medlemmer av NHFU skal få frihet og trygget til å være seg selv, først og fremst.

MU-utvalget består av:

Landsstyret setter ned et nytt utvalg som skal jobbe frem til landsmøte i 2024. Om du er interessert i å være med, kan du sende en e-post til nhfu@nhf.no