NHFU internasjonalt

Vårt internasjonale utvalget jobber med solidaritet over landegrensene.

Utvalget består av:

  • Mia Larsen Sveberg

Filmer på facebook fra filmprosjektet, #HørHer #BreakingStereotypes

Patricia Moyo, som dere møter i denne filmen, var en av de mange, unge aksjonistene Marianne Knudsen og Alexander Petersen møtte på reisen til Malawi i desember. Hun er  bare 17 år, men har allerede lang erfaring som forkjemper for funksjonshemmedes og kvinners rettigheter.

Funksjonshemmede i fattige land blir altfor ofte isolert og fratatt muligheten til å delta og bidra i samfunnet. I denne kortfilmen fra Malawi forteller Robert om hvordan han, som billedmaler og tegnspråklærer, bidrar til å spre glede og bryte isolasjonen døve utsettes for. BreakingStereotypes.

Memory Grant, som dere møter i denne filmen, har en lett utviklingshemming, noe som i et fattig land som Malawi ofte er ensbetydende med et liv i fattigdom, uten framtidsutsikter. Nå som hun har fått mulighet til å gå på skolen, drømmer Memory om å kunne bidra i samfunnet. FNs bærekraftsmål nr en er å utrydde fattigdom – kan vi ta oss råd til å holde funksjonshemmedes bidrag utenfor?

Det handler ikke om penger, landegrenser eller diagnoser – det handler om mennesker og hvilke muligheter de skal få! Se denne sterke filmen der Marianne og Alexander snakker om hva de opplevde i Malawi.

Alle filmene er laget i samarbeid med Atlas-alliansen og er finansiert av Norad.

Aktuelle saker