Vi minner dere om at dere kan ta kontakt med valgkomiteen for å melde dere eller nominere andre til verv i sentralstyret for neste periode. De som allerede sitter i sentralstyret og som eventuelt ønsker gjenvalg må likevel ta kontakt med valgkomiteen!
En kan stille til følgende verv:
Sentralstyret 2022-2024
  • Leder
  • Nestledere (1-2)
  • Styremedlemmer (2-3)
  • Varamedlemmer (2)
Valgkomite til landsmøte 2024
  • Leder
  • Medlemmer (2)
  • Varamedlemmer (2)
Alle medlemmer av NHFU som er valgbare kan stille. Man må være medlem for hele perioden man velges for. For å melde seg selv eller nominere en annen fyller du ut vedlagte CV skjema fra valgkomiteen og sender det til oss så fort som mulig.

Alle henvendelser og nominasjoner til valgkomiteen rettes til valgkomiteens leder, Martine Eliasson på e-post: Martine.eliasson@nhf.no

Vi gleder oss til en spennende og god prosess og oppfordrer alle som ønsker å stille til å melde sin interesse!🥳👏🏽

Husk at det er lov å nominere seg selv eller en annen, men vi oppfordrer til å høre med personen om de ønsker å stille😉