Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!🇳🇴🥳
CRPD står for Convention on the Rights of People with Disabilities og er FNS konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering mot funksjonshemmede og sikre våre politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Kort fortalt skal den sikre at de av oss som er funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som andre. Norge ratifiserte …
onsdag den 20. april var NHFU på skolebesøk til klassen innsats for andre på Engebråten Ungdomsskole i Oslo. De hadde samlet inn en betydelig sum på 7700kr som de hadde valgt å gi til oss. Dette var en meget reflektert klasse, som stilte gode spørsmål og som var engasjerte. Kampen for vår likestilling trenger flere …

Stiftelsen Sophies Minde utlyser økonomisk støtte til bevegelseshemmede. Tilhører du en organisasjon eller forening som vil bidra til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur, idrett og fritidsaktiviteter? Er du selv funksjonshemmet og har merutgifter til hjelpemidler eller lignende? Les videre eller gå inn på ssm.no

-----------------------------------------------------------------

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige …
Gratulerer med dagen! ✊🏾✊🏻✊🏼 Kampen for likestilling, og da spesielt for kvinner med funksjonsnedsettelser, er langt fra over. Menn som trenger brukerstyrt …
Kjære medlemmer av NHFU, Vi vil invitere alle medlemmer til å delta i vår uformelle medlemsundersøkelse om BPA (brukerstyrt personlig assistent). For å sørge for at vi som organisasjon på best mulig måte kan representere alle våre medlemmer og sikre en demokratisk prosess, ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til å gi oss sine innspill …