Stiftelsen Sophies Minde utlyser økonomisk støtte til bevegelseshemmede. Tilhører du en organisasjon eller forening som vil bidra til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur, idrett og fritidsaktiviteter? Er du selv funksjonshemmet og har merutgifter til hjelpemidler eller lignende? Les videre eller gå inn på ssm.no

-----------------------------------------------------------------

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige …
Gratulerer med dagen! ✊🏾✊🏻✊🏼 Kampen for likestilling, og da spesielt for kvinner med funksjonsnedsettelser, er langt fra over. Menn som trenger brukerstyrt …
Kjære medlemmer av NHFU, Vi vil invitere alle medlemmer til å delta i vår uformelle medlemsundersøkelse om BPA (brukerstyrt personlig assistent). For å sørge for at vi som organisasjon på best mulig måte kan representere alle våre medlemmer og sikre en demokratisk prosess, ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til å gi oss sine innspill …
Norges Handikapforbund Nord-Norge og Norges Handikapforbunds Ungdom Nord-Norge har laget to flotte og ikke minst viktige brosjyrer som handler om seksualitet. Brosjyrene er lagd med støtte fra Stiftelsen DAM. Vi har laget en brosjyre som er rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser og en som er rettet mot helsepersonell. Vi håper dere liker brosjyrene og hjelper oss …
Vi i Norges Handikapforbunds Ungdom har tre likepersoner som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker …