onsdag den 20. april var NHFU på skolebesøk til klassen innsats for andre på Engebråten Ungdomsskole i Oslo. De hadde samlet inn en betydelig sum på 7700kr som de hadde valgt å gi til oss. Dette var en meget reflektert klasse, som stilte gode spørsmål og som var engasjerte. Kampen for vår likestilling trenger flere allierte, og trenger holdningsendring der vi bor, jobber og går på skole. Vi er glade for at Engebråten skole tar funkiskamp på alvor og vil lære mer.