CRPD står for Convention on the Rights of People with Disabilities og er FNS konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering mot funksjonshemmede og sikre våre politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Kort fortalt skal den sikre at de av oss som er funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som andre. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013, men har enda ikke inkorporert den. Det vil si at norsk lov har fortsatt forrang foran CRPD om de skulle komme i strid.

FN har tidligere kritisert Norge gjentatte ganger for å bryte våre rettigheter og for å se på funksjonshemmede som brukere og pasienter. Om vi skulle ha innført CRPD inn i norsk menneskerettighetslov vil det føre til et paradigmeskifte; vi kan si at Norges syn på funksjonshemmede beveger seg fra et omsorgsperspektiv til et rettighetsperspektiv. Det vil si at våre menneskerettigheter kommer først, skulle noe komme i strid med norsk lov. CRPD er ikke noe abstrakt – det handler om å påvirke våre liv og sørge for at funksjonshemmede er likestilte med resten av befolkningen. Vi kan ikke kalle oss selv for verdens mest likestilte land når 15% av befolkningen diskrimineres.

Vi i NHFU krever at regjeringen inkorporerer CRPD inn i menneskerettighetsloven. Dette var et av valgløftene til Arbeiderpartiet før valget, og vi forventer at de innfrir på sitt løfte. Tiden for festtaler og prat om likestilling er over, vi krever reell handling nå. Ingen utredning – inkorporer CRPD, nå!

Les mer om CRPD her.