Kjære medlemmer av NHFU,

Vi vil invitere alle medlemmer til å delta i vår uformelle medlemsundersøkelse om BPA (brukerstyrt personlig assistent). For å sørge for at vi som organisasjon på best mulig måte kan representere alle våre medlemmer og sikre en demokratisk prosess, ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til å gi oss sine innspill om BPA og hvordan du synes ordningen bør fungere.

Dette er noe vi gjør i lys av NOU 2021:11 Selvstyret er velstyrt. Hvis du ikke allerede kjenner til NOUen og debatten rundt denne kan du lese litt mer om det på lenkene under, men det er ikke et krav for å svare på undersøkelsen. Vi vil høre hva du tenker, uansett om du har kjennskap til NOUen eller ikke 🙂

NOUen kan du lese her: https://www.regjeringen.no/contentassets/1b3983553f1346d48a0fc07aa61d56d9/no/pdfs/nou202120210011000dddpdfs.pdf 
NHF sine kortversjoner av NOUen og dissensforslaget: 
https://nhf.no/klar-til-kamp-for-likestilling/ 
Handikapnytt sin dekning av debatten: 
https://www.handikapnytt.no/tag/bpa-utvalget/

Denne undersøkelsen er anonym, og funnene er kun til intern bruk i NHFU. Du trenger ikke å svare på hele undersøkelsen – vi er takknemlige for alle svar.

Siste frist for å svare er 11. mars klokken 23.59.

Du kan svare på undersøkelsen her: https://forms.office.com/r/7EqxapXGyD