Daniela Rodriguez

Hei!

Jeg er 25 år og bor i Trondheim. Studerer Bibel på Gå Ut Senteret, og er utdannet konditor og engelsklærer. Har gått en halv bachelorgrad i internasjonale relasjoner. Siden jeg var liten har jeg alltid vært interessert i livets store spørsmål, politikk, hvordan samfunnet fungerer. Derfor engasjerte jeg meg i ung alder i politiske organisasjoner, frivillig arbeid innen klimaspørsmål, politikk og menneskerettigheter (generelt, men hadde stort fokus på mennesker med nedsattfunksjonsevne, kvinner og voldsofre).

Som medlem av NHFU er jeg veldig opptatt av universell utforming, utdanning for alle, styrking og ratifisering av CRPD på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Samt til å gjøre oss synlige og hørt, og ved det å endre også negativt stereotypier, stigma og fordommer

Interesser: Er glad i musikk, maling, kjemi, teologi og psykologi. Liker språk så kan spansk, engelsk, norsk og fransk. Er interessert i etymologi, som gammelgresk og i latin.

Kontaktinformasjon:

E-post