Mia Larsen Sveberg

Mitt navn er Mia Larsen Sveberg, 22 år fra Verdal og studerer nå siste året Faglærer i musikk på Nord Universitet. Det vil si at jeg snart kan kalle meg en musikklærer. Jeg har ikke lange løpet inn i NHFU, men allerede på mitt første arrangement i fjor følte jeg meg velkommen og ønsket. Dette ga meg mere energi og ga meg lysten til å være med å bidra mere inn til organisasjonen.

Selv om jeg ikke har hatt lang tid i organisasjonen starter jeg ikke med blanke ark. Jeg har vært aktiv i organisasjons livet, interessepolitikken og festivalbransjen i mange år. Sittet som leder i elevrådet, fylkesstyret i Elevorganisasjonen i flere perioder. Nestleder i Studentrådet og nestleder for studentorganisasjonen i Trøndelag i to perioder. Jeg har også sittet i Arbeidsutvalget i Pedagogstudentene på nasjonalt nivå som er datter organisasjonen til utdanningsforbundet for lærer og barnehagelærerstudenter i Norge. Ellers har jeg også jobbet med flere små og store festivaler hvor jeg har hatt en sentral rolle som blant annet tilgjengelighetsansvarlig.