NHFU – et fint sted å være for alle!

– Regler på arrangementer i NHFU
Portrett av Marie med svart bakgrunn og teksten: Jeg ser deg. Ser du meg?

Det er viktig for NHFU at alle våre arrangementer skal være hyggelig for alle. Vi er en mangfoldig organisasjon med mange ulike mennesker, der alle skal velkommen. Derfor er det viktig at du leser disse reglene og respekterer de under arrangementet. Disse reglene gjelder alle som deltar på våre arrangementer, med mindre annet er avtalt med kursarrangør.
 • NHFU er en alkohol- og rusfri ungdomsorganisasjon Bruk av alkohol eller narkotika fører til hjemsending på egen regning. For personer under 18 år vil hjemsending gjøres etter avtale med foresatte.
 • Samling i grupper skal ikke finne sted på hotellrommene, vær heller sosial i fellesarealene. Vi ønsker at NHFU skal være en inkluderende organisasjon; derfor er vi sosiale med alle istedenfor å dele oss opp i grupper.
 • Inkluder alle. Ser du noen nye, bruk sjansen til å bli kjent med dem og la de bli kjent med organisasjonen.
 • Husk å gi beskjed om alle allergier/dietter/ når du melder deg på. Dette er deltagerens ansvar.
 • Vær presis til det som skjer i løpet av helga, trenger du hvile er det selvsagt rom for dette, men vi gjerne beskjed til en av arrangørene.
 • Vis interesse og respekt for foredragsholdere, ikke snakk under foredragene.
 • Dersom du må forlate arrangementet, avtal det med arrangementsansvarlig.
 • På noen arrangementer har vi fellesassistenter. Disse skal ikke bistå på rommene, men kan bidra med praktiske oppgaver under måltidene, i salen og ellers på hotellet. Fellesassistenter kan ikke bidra med personlig hygiene. De kan bære opp og ned bagasje til rommet.
 • På noen av våre arrangementer har vi likepersoner tilstede. Disse personene kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon.

1. Retningslinjer for sykdom/avbud for deltagere

 

Dersom du ikke kan delta på arrangementet, for eksempel dersom du blir syk eller det oppstår dødsfall i familien, må du gjøre følgende:
1. Meld ifra til ansvarlig for kurset/samlingen.
2. Få legeattest fra fastlege eller sykehuslege.
3. Få originale kvitteringer for flybillettene. Deltakeravgiften og hotellregning får du fra oss.
4. Meld saken til ditt forsikringsselskap. Om du ikke har reiseforsikring ta kontakt med oss.
5. Motta pengene fra forsikringen og overfør disse til NHFU. Kontonummeret til NHFU er: 82000110937.
Arrangøren/ansatte har et særlig ansvar for å bistå dersom det er behov for det. Har du ikke reiseforsikring er det viktig at du sier fra til oss på forhånd, slik at vi kan bestille avbestillingsforsikring.
Takk for at du gjør dette, det er veldig viktig slik at vi kan bruke de begrensede midlene vi har på en best mulig måte.

 

2. Retningslinjer for assistenter på seminar med NHFU

 

Svært mange av våre medlemmer har Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Derfor har vi egne retningslinjer for hvordan BPA-assistenter bør opptre. Dette er ikke en erstatning for kommunikasjon med arbeidsleder, men noen råd og retningslinjer fra NHFU som organisasjon.
 • Hold deg i bakgrunnen, arrangementene er ment for våre medlemmer. Om du må assistere i sosiale situasjoner prøv å være diskre. Dette gjelder selvfølgelig ikke om du må bistå som tolk.
 • Det å stille spørsmål i plenum og delta i sosiale grupper er i utgangspunktet ment for våre medlemmer.
 • Ikke spør deltagerne om diagnoser og assistanse-behov.
 • Skal du være tilstede under foredragene ikke bruk egen pc/mobil/hør på musikk, da dette kan distrahere de som følger med på foredraget.
 • Husk at du som assistent har taushetsplikt. Dette gjelder også det som skjer på samlingen, ting medlemmer snakker om osv.
 • Ta en prat med arbeidsleder om hvilken type seminar dere skal delta på og hva som forventes.

3. Retningslinjer for fellesassistenter

NHFU er en organisasjon for ungdom med ulike fysiske funksjonsnedsettelser. Da mange av våre medlemmer trenger praktisk bistand ønsker vi å ha fellesassistenter på så mange av våre arrangementer som mulig. Som fellesassistent bistår du med de små tingene som gjør at medlemmene våre som har begrenset assistanse-vedtak får mulighet til å delta.

 • Din rolle er å bistå praktisk slik at våre medlemmer kan de
 • lta på samlingene.
 • Du skal aldri måtte bistå inne på rommet til et medlem, heller ikke bistå med personlig hygiene. Du kan bistå med å bære opp bagasjen, men ikke med å pakke ut.
 • Oppstår det ubehagelige situasjoner, ta kontakt med arrangør.
 • Bruk buttonen din, men ta den av når du har pause. Du skal også ha pusterom og pause under arrangementet.
 • Ikke vær redd for å sette grenser.

4. Retningslinjer for likepersoner


En likeperson er en som bruker sine erfaringer med sin diagnose, livssituasjon og hjelpe-apparatet til å bistå, støtte og hjelpe andre i tilsvarende situasjoner. Som likeperson har du et frivillig verv. Det er flott at akkurat du er likeperson. Dette er retningslinjer som skal bistå i å lette ditt arbeid og hjelpe å sette grenser for våre medlemmer. Likepersonene våre har taushetsplikt.

 • Din rolle er å bistå med støttende samtaler og hjelp til selvhjelp for medlemmene i NHFU.
 • Som likeperson er du tilstede på ulike arrangementer og tilgjengelig for samtale mellom arrangementene. Det er derfor viktig at du er tydelig og setter grenser. Du skal også ha fritid, kunne delta på arrangementer og være travel. Si ifra og deleger til en annen likeperson om du ikke kan.
 • Gi aldri medisinske råd.
 • Om situasjonen er alvorlig og du frykter at et medlem er suicidal eller i fare for å skade seg selv eller andre må du umiddelbart melde fra til helsevesenet, eventuelt nærmeste pårørende.
 • Oppstår det ubehagelige situasjoner eller du er usikker på hva du skal svare, rådfør deg med de andre likepersonene eller en ansatt i NHFU.
 • Når dere har likepersonsmøter eller samtale så vær tydelig på dette om andre medlemmer kommer bort til dere. Det er viktig at de andre medlemmene forstår hvorfor de ikke kan sette seg ned ved dere akkurat da og at de ikke føler seg avvist.
 • Når det kommer til hjelp med søknader og saker til behandling i kommune/helsevesen har du anledning til å lese og komme med råd, men medlemmet må selv skrive søknaden.
 • Der det er behov for mer spesialisert hjelp, for eksempel psykolog, er det ditt ansvar som likeperson å oppfordre personen til å søke hjelp.