Her kan du som er medlem eller tillitsvalgt finne en rekke nyttig informasjon, skjema og maler til bruk i NHFU sammenheng.

 

Informasjon

Retningslinjer NHFU

Regler på arrangementer i NHFU

Varsling om seksuell trakassering


Skjema

Husk å alltid avklar økonomi og utlegg med arrangør eller ansvarlig før du betaler for noe. Det er opptil hvert regionlag å bestemme hva de dekker av utgifter, men vi mener at man aldri skal måtte ha kostnader i forbindelse med å utføre et frivillig verv.

Reiseregningsskjema NHFU (bilkjøring)

Refusjon av utlegg NHFU (ikke bilkjøring)

 

Maler for tillitsvalgte

Mal for Power Point NHFU

Mal for brev NHFU

Mal for formelt brev NHFU

Leie av NHF sitt kontor

Branninnstruks ved bruk av NHF sitt kontor (mars 2017)

Om regler ved politisk fravær

Hvis du ønsker en attest fra ditt arbeid i NHFU kan du ta kontakt med daglig leder på gyda.nullmeyer@nhf.no

Du finner flere maler for arbeid i regionlagene her.