Her vil vi legge ut alt av informasjon frem mot landsmøtet 2020.  Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og her skal vi vedta viktige politiske prioriteringer, hva vi skal jobbe med i neste periode (2020-2022) og hvem som skal lede arbeidet ( valg av sentralstyret).

 

Hvor: Scandic Hotell, Asker og digitalt. Vi vil gjennomføre et fysisk landsmøte, men de som av ulike årsaker ikke ønsker å reise og delta fysisk vil få en individuell løsning som gjør det mulig å delta digitalt.

Når: 6. – 8. november 2020. Vi begynner 16.00 på fredag og holder på til sen lunsj klokken 14.00 på søndag.

Hvem: Landsmøtet består av sentralstyret, 2 delegater fra hvert regionlag og 1 delegat fra regioner uten lag. På grunn av begrensninger i antall deltagere på det fysiske møte vil det denne gang ikke være mulig å sende observatører. Delegater som deltar digitalt vil få informasjon direkte fra oss, slik at vi skreddersyr løsninger som passer for den enkelte og sikrer god, demokratisk deltagelse.

Digital deltagelse: For medlemmer som vil følge landsmøte vår digitalt kommer vi til å streame deler av landsmøte på Facebook, i gruppen “Medlemmer av NHFU”. Det vil bli anledning til å følge med på både taler og innlegg via streamen. Mer informasjon om hva og når vi streamer vil bli lagt ut i Facebook-gruppen.

Opplæringstilbud:

Vi har laget en oversikt over ord og begreper som ofte dukker opp på et landsmøte og som kan være ukjente for mange. Den finner du her: LM20 – Forklaringer på ord og uttrykk

Mandag 26. oktober, klokken 18.00-19.30 inviterer vi alle delegater til et digitalt opplæringstilbud der det blir mulighet til å stille spørsmål om alt fra sakapapirer til fremgangsmåter, avstemming og hvordan be om ordet. Se mer på arrangementet her.  Arrangementet er kun for de som skal delta på landsmøtet  🙂

Program og saksliste:

LM20 – Program (oppdatert)

LM20 – Saksliste

Sakspapirer:

LM20 – Fremleggshefte

LM20 – Rapport på arbeidet 2018-2020

LM20 – Årsregnskap 2018 NHFU og LM20 – Revisjonsberetning 2018 NHFU

LM20 – Årsregnskap 2019 NHFU og LM20 – Revisjonsberetning 2019 NHFU

LM20 – Utkast til arbeidsprogram 2020-2022

LM20 – Utkast til lovene 2020

Viktige frister:

  • Forslag må sendes til Sentralstyret senest to måneder før: 6. september
  • Sentralstyret innstilling og endelige sakspapirer sendes ut 1 måned før: 6. oktober

Valgkomité:

  • Valgkomiteens innstilling skal sendes ut to uker før: 23. oktober
  • Valgkomiteen består av:
    • Sara Jøsokbakke, leder.
    • Jørgen Johansen, fast medlem.
    • Tamarin Vamer, vara

NB! Ny innstilling etter at en av kandidatene har trukket seg 🙂

LM20 – Valgkomiteens innstilling

Presentasjon av kandidatene