Her vil vi legge ut alt av informasjon frem mot landsmøtet 2022.  Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og her skal vi vedta viktige politiske prioriteringer, hva vi skal jobbe med i neste periode (2022-2024) og hvem som skal lede arbeidet ( valg av sentralstyret).

 

Hvor: Scandic Hotell, Asker

Når: 11. – 13. november 2022. Vi begynner 16.00 på fredag og holder på til sen lunsj klokken 14.00 på søndag.

Hvem: Landsmøtet består av sentralstyret, leder og valgte delegater fra hvert regionlag og representanter fra regioner uten lag. Det vil også være mulig for regioner og NHF å sende observatører.

Opplæringstilbud:

Vi har laget en oversikt over ord og begreper som ofte dukker opp på et landsmøte og som kan være ukjente for mange. Den finner du her: LM20 – Forklaringer på ord og uttrykk

Det vil også komme tilbud om digital opplæring i forkant av landsmøtet og en fysisk bolk på fredagen før landsmøtet åpner. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

 

Program og saksliste:

Legges ut her når det er klart.

Sakspapirer:

Legges ut her når det er klart.

 

Viktige frister:

 • Forslag må sendes til Sentralstyret senest to måneder før: 11. september.
 • Sentralstyret innstilling og endelige sakspapirer sendes ut 1 måned før: 11. oktober
 • Forslag til resolusjoner 1 uke før: 4. november

Valgkomité:

 • Valgkomiteens innstilling skal sendes ut to uker før: 28. oktober
 • Alle benkeforslag må varsles til den det benkes mot minst 36 timer før landsmøtet formelt er satt.
 • Valgkomiteen består av:
  • Martine Eliasson, leder.
  • Tamarin Vamer, fast medlem.
  • Daniella Guttie, fast medlem
  • Jørgen Johansen og Sara Jøsobakke, varamedlemmer.