Her vil vi legge ut alt av informasjon frem mot landsmøtet 2020.  Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og her skal vi vedta viktige politiske prioriteringer, hva vi skal jobbe med i neste periode (2020-2022) og hvem som skal lede arbeidet (sentralstyret).

 

Hvor: Scandic Hotell, Asker

Når: 6. – 8. oktober 2020. Vi begynner på sen ettermiddag fredag og holder på til sen lunsj på søndag.

Hvem: Landsmøtet består av sentralstyret, 2 delegater fra hvert regionlag og 1 delegat fra regioner uten lag. Det er mulig å sende observatører som kan delta i debatten men ikke ha stemmerett. For observatører må alle utgifter dekkes av lokallaget.

Dokumenter og mer praktisk informasjon kommer etter hvert. Det vil bli sendt ut en del dokumenter som vi oppfordrer lokallagene til å se på sammen og komme med endringsforslag til. Dere vil få mer opplæring og oppfølging av oss til dette.

Viktige frister:

 • Forslag må sendes til Sentralstyret senest to måneder før: 6. september
 • Sentralstyret innstilling og endelige sakspapirer sendes ut 1 måned før: 6. oktober

Valgkomité:

 • Valgkomiteen består av to medlemmer og to varamedlemmer og skal konstituere seg senest tre måneder før: 6. august.
 • Valgkomiteen skal innstille på leder, medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.
 • Valgkomiteen består av:
  • Henriette Nielsen, leder.
  • Sara Jøsokbakke. fast medlem.
  • Jørgen Johansen, vara.
  • Tamarin Vamer, vara