Her kommer det nyttig tips og ressurser for å verve flere medlemmer til NHFU. Å verve flere medlemmer er et satsningsområde for oss, både lokalt og nasjonalt.

Vi vet at den vanligste veien inn i NHFU er via noen du kjenner. Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å invitere med seg en eller flere venner på en medlemskveld, et kurs eller en samling 🙂