Vi i Norges Handikapforbunds Ungdom har likepersoner som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. 

 • Vi har også en Facebookside hvor du kan få mer informasjon og ta kontakt med oss. Lenken finner du her.
 • Du kan også lese mer om likepersonsarbeid på NHF sine nettsider, her.
 • Hva handler likepersonsarbeidet om? Les de knallgode innleggene til Vigdis her og her.

 

Hovedprinsipper for likepersonarbeidet

Likepersonsarbeidet handler om empati, erfaring, å kunne lytte, kunnskap, håp og å være et medmenneske i et organisert system. NHFU sine likepersoner tar utgangspunktet i og jobbeer ut i fra RIGMOR-modellen, men bruker også andre nødvendige verktøy.

Alle likepersoner i NHFU har signert en taushetserklæring og gjennomgått et omfattende likepersonskurs og godkjennelsesprogram før de får startet arbeidet som likepersoner.

Hovedprinsipper for likepersonsarbeidet i NHFU:

 • Hjelp til selvhjelp
 • Delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halvert sorg
 • Frivillig, ulønnet arbeid
 • Supplement til det profesjonelle apparatet
 • Viktig del av rehabilitering
 • Bygger på hverdagskompetanse
 • Utgangspunkt i erfaringer som er til nytte for andre

Likepersonsarbeidet har mange funksjoner og nytter, og den tar til sikte å være til:

 • Hjelp i en vanskelig situasjon
 • Hjelp til å bearbeide sorg
 • Hjelp til å ”finne” egne ressurser, krefter og muligheter – leve et godt liv med funksjonsnedsettelsen(e)
 • Hjelp til praktiske problemstillinger
 • Identitetskapende, hvem er jeg – nå etter skade/sykdom?
 • Pårørende situasjon
 • Sorgbearbeidelse for rammede mennesker med funksjonsnedsettelser

Ressurser for likepersonene

Hjelpehanda

Hjelpehånda er en del av psykologisk førstehjelp, og tar utgangspunkt i en skisse av en hånd og er et verktøy for å sortere vanskelige følelsesmessige situasjoner. Hensikten er å rydde i tanker ut i fra røde (negative) tanker og grønne (positive) tanker, og deres påvirkning på hele situasjonen.

Ved en gitt situasjon skal man definere situasjon og sortere ut i fra følgende kategorier:

 • hva skjer = tommel
 • følelser = pekefinger
 • røde tanker = langfinger
 • grønne tanker = ringfinger
 • hva kan jeg gjøre = lillefinger
 • hvem kan hjelpe, støttelag = håndflaten

Dette verktøyet gir oversikt over situasjonen en befinner seg i og rydder i tankekaoset man opplever. Det lettere å skille tankene fra hverandre, og kan vise hva problemet er og hvordan vi tolker følelser og tanker.

LØFT Løsningsfokusert tilnærming

Løftsetninger

”Små endringer kan gjøre store forandringer – en forskjell som gjør en forskjell”.

”Det er ikke alltid nødvendig å forstå et problem for å løse et problem”.

Har til hensikt å avdekke ”problemer” og ”ikke-problemer”, setter likepersonen i en ”ikke-vitende” posisjon som skal stille spørsmål for hjelpe deg til å finne ressurser og sterke sider. Likepersonene skal ikke forstå den andre, men hjelpe den andre til å forstå seg selv og situasjonen bedre.

Dette verktøyet har fokus på at alle mennesker er eksperter i sine egne liv, og de selv har makten til å ta valg som resulterer til positive endringer i deres liv.  Gjennom bruk av denne metoden skal likepersonen være med å avdekke ulike tolkninger og forståelser av hva den enkelte kan gjøre i situasjoner som oppleves som utfordrende.


Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er et assistert selvhjelpskonsept som er enkel å lære som sorterer på en skjematisk og begripelig måte. Den hjelper oss å tenke og føle tydeligere, og til å gjøre valg. Enkle tiltak kan ha stor innvirkning på situasjonen man befinner seg i.

Psykologisk førstehjelp er nyttig for å takle utfordringer ved å ufarliggjøre snakk om følelser, og er velegnet til alle. Denne metoden tilrettelegger for bruk av flere virkemidler (eks. film, historier, tegninger osv.). Dette er en metode som først og fremst som har sitt fokus på  følelseshåndtering.

Hensikten er å øke følelsesbevissthet, se tanker og følelser i perspektiv ved å rydde i kaos. Den skal bidra til å tydeliggjøre situasjoner, løse små konflikter, ufarliggjøre erfaringer med vanskelige situasjoner, hjelp til positiv selvinstruksjon og å forebygge enn å reparere. Erfaringer viser at verktøyet er velegnet til å kompliserte helsevansker.

Selvhjelpsprosessen

Selvhjelpsprosessen er en prosess den enkelte må ta med seg selv for å få best mulig utbytte av likepersonstilbudet. Den som har behov for støtte av en likeperson må først erkjenne at vedkommende har et problem og kunne ta eierskap over dette. Det er nødvendig ledd for motivasjon for aktivt endringsarbeid og ansvarsmobilisering. Man kan kun bli bedre kjent med sine problemer og utfordringer ved å erkjenne dem i første omgang, å tillate dem å eksistere.

Målet for denne prosessen er forandring, å kunne ta de grep som er nødvendige for skape en forandring og positive utfall i livet sitt. Det er viktig å ikke fokusere på at man vil finne endelige løsninger, men at man tar små steg i riktig retning og ser resultater for sin innsats – vi er på vei! Det er viktig å kunne se bevegelse i egne valg, selvfølelse og liv, og å gjennom støtte komme seg ut av den mørke skyen som man gjerne opplever.

Selvhjelpsproseseen bygger på konseptet om ”self-efficacy” og om å ha troen på at man selv er i stand til å kontrollere en egen utføring av en bestemt oppgave og skape ønskede resultater i ens liv.

 

 

Vil du snakke med en likeperson eller vite mer om vårt likepersonarbeid, eller kunne du kanskje tenke deg å bli likeperson selv? Ta kontakt med oss på nhfu@nhf.no.